Balvej 1

Matrikelnr. 18d.
Nuværende ejere: Tanja og Kim Marquardsen

Bygningen er opført 1800: Kilde:BBR meddelelse

Foto: Kaj Lykke Jørgensen 2010Foto: Kaj Lykke Jørgensen 2010

Read more ...

Balvej 5

Matrikelnr. 5k
Ejer 2014: 
 Sussie Damkjær Dam og Anders Michael Hansen

Bygningen er opført 1873 kilde: BBR meddelelse

foto Kaj Lykke Jørgensen  2010foto Kaj Lykke Jørgensen 2010

Balvej 5 blev i 1873 bygget som skole. Den var afløser for den gamle Degneskole på Åkildevej 13.

Read more ...

Balvej 11

Matrikelnr. 5h Ballen
Nuværende ejere: Claus Stenner Rasmussen og Lene Schilling Rasmussen

Huset er opført 1958: kilde: BBR meddelelse

Balvej 11 2011foto Birthe Jørgensen 2011

Read more ...

Balvej 13

Matrikelnr. 5e  Ballen
Nuværende ejere: Vibeke Pihl Ploug og Erik Ploug

Huset er opført 1920: kilde: BBR meddelelse

Balvej 13 2011foto Birthe Jørgensen 2011

Read more ...

Balvej 15

Matrikelnr. 5d Ballen
Ejer 2010: Ove Jørgensen

Bygningen opført 1907 kilde: BBR meddelelse

 foto Kaj Lykke Jørgensen 2010 foto Kaj Lykke Jørgensen 2010

Read more ...

Balvej 16

Matrikelnr. 6a Nørregård
Ejer 2012: 
Karsten Dich Kjærgaard Kristensen og Elsebeth Larsen

Opført 1841 kilde BBR meddelelse

foto Kaj Lykke Jørgensen 2012 foto Kaj Lykke Jørgensen 2012

Read more ...

Balvej 21

Matrikelnr. 7b Ballen
Ejere i 2010: Anders Alfred Espensen og Alf Morten Espensen

Opført 1853 kilde: BBR meddelelse

Balvej 21  2010 foto Kaj Lykke J+©rgensen2010 foto Kaj Lykke Jørgensen

Read more ...

Balvej 22

Matrikelnr.7f  Ballen
Ejer 2010: Mette Lykke Bak Andersen og Rasmus Bøgild Andersen

Bygningen opført 1952: kilde BBR meddelelse

Foto Kaj lykke Jørgensen 2010Foto Kaj lykke Jørgensen 2010

Balvej 24

Matrikelnr.. 7a
Stedets kaldenavn: Gammel Holmegård
Ejer 2012: Lisbeth Lerbjerg Hansen og Per Steen Hansen

Opført 1937 kilde: BBR meddelelse

foto Kaj Lykke Jørgensen  2012foto Kaj Lykke Jørgensen 2012

 

Read more ...

Balvej 26

Matrikelnr.7e. Ballen
Ejer 2010: Marianne Bûlov og Poul Frederik Mathiesen

Bygningen opført 1981  kilde: BBR meddelelse

Foto Birthe Jørgensen 2010Foto Birthe Jørgensen 2010 

Read more ...

Balvej 30

Matrikelnr. 8a Ballen
Stedets kaldenavn: Ullemose
Ejer 2010: Axel Jan Dalsgaard

Stuehus opført 1854 kilde: BBR meddelelse

stuehus set fra gårdsiden foto Kaj Lykke Jørgensen 2010stuehus set fra gårdsiden foto Kaj Lykke Jørgensen 2010

Read more ...