Øster Skerninge Forsamlingshus

Midtervej 30. matr.   Øster Skerninge

forsamlingshuset 08

Øster Skerninge Forsamlingshus er et af landets ældste. Den 25 juni 1883 mødtes 22 mænd fra Øster Skerninge og dannede ”Selskabet for opførelse af en forsamlingsbygning i Øster Skerninge.”
Der blev valgt en bestyrelse, og vedtaget et sæt love.

 

I den første protokol står blandt andet.: ”Selskabets formål er at være til nytte og fornøjelse for Sognets beboere ved at stille huset til afbenyttelse”

Man byggede et forsamlingshus af ”24 alens længde og 12 alens dybde”. Pengene blev skaffet via aktietegning, og de 22 mænd tegnede sig som de første aktionærer. Den 26 oktober 1883 blev Øster Skerninge Forsamlingshus indviet.

En grundmuret og stråtækt bygning med sal, køkken, garderobe, et mindre værelse, balkon og plads til at indrette scene i den ene ende af salen. Grunden blev skænket af Anders Mikaelsen, Nørregård og flere af sognets beboere ydede kørsel og tækkearbejde gratis. Udgiften kunne derfor holdes på 2200 kr.

Allerede fra starten var der mange aktiviteter i huset. 
Dilettantforestilling, sangforeningen, ungdomsforeningen, foredragsforeningen, danseskole, Frelsens Hær, Egense Totalafholdsforening, Snitteskolen, spillegilder, kvægtiendeopkrævning, Baroniet Lehn`s Skytteforening, Kokassen, sognerådet, Æggekredsen, torskespisning og bal, brugsforeningen, landboforeningen, kvægavlsforeningen, Tjenestefolkenes assurance, sessionsgilde, høstfest, aktionærbal, Venstrevælgerforeningen, menighedsråd, missionsmøde, Pigernes bal, kreaturkassen, Fyns Venstreblad, ”De unge”, Sygekassen, ringridning, Brandkassen, gymnastik-skyttekreds,  Grisekassen, Socialdemokratisk forening, begravelse, bryllup. valg.

Gennem nye aktietegninger i 1903 og igen i 1922 blev der skaffet penge til restaureringer og udbygninger af forsamlingshuset.

 Efter krigen trængte huset til renovering. Det var nedslidt, der var dårlig varmeforsyning, manglende toiletter og et utidssvarende køkken og i1953 blev forsamlingshuset overdraget til kommunen, som i 1974 luftede tanken om at nedlægge huset og rive det ned.
Ligesom i 1883 viste Øster Skerningeboerne endnu engang sammenhold. Der blev indsamlet underskrifter til en protest mod nedlæggelsen og i 1976 blev afholdt et beboermøde med repræsentanter fra kommunen. Her blev bragt på bane at ændre ejerforholdet, så beboerne igen kunne få ansvar for huset. Der blev dannet en Beboerforening, som fik til formål at samle sognets beboere for at støtte bevarelsen af Forsamlingshuset.
Der blev også udarbejdet planer for en ombygning og renovering  af huset, samt oprettelse af ”Den selvejende institution Øster Skerninge Forsamlingshus”.
Den 03/02 1977 blev Øster Skerninge Beboerforening stiftet. Den 28 /02 1977  forelå skriftligt tilsagn fra Egebjerg Kommune. Kommunen ville overdrage Forsamlingshuset vederlagsfrit, samt et rente og afdragsfrit lån på 50.000 kr. til ”Den selvejende institution Øster Skerninge Forsamlingshus”. Øster Skerninge Beboerforening skulle sammen med de andre foreninger i sognet, danne  et repræsentantskab, som skulle varetage driften af huset. Samme år gik man i gang med en større ombygning og restaurering. Og igen bidrog sognets beboere med frivillig arbejdskraft, hvilket skønnedes at have en værdi af ca. 70 – 80.000 kr.

I 1998 var Øster Skerninge Forsamlingshus gældfrit og man gik  endnu engang  i gang med en stor om og tilbygning.
Der blev lavet nyt køkken og toilet, lagerrum og ”den lille stue” blev udvidet til det dobbelte. Der blev ligeledes etableret en lille vestvendt terrasse. Huset har de følgende år været flittigt brugt.

I 2008 kunne Forsamlingshuset fejre 125 jubilæum. Igen samlede Sognets beboere ind til huset. Ca. 100.000 kr. blev det til. Der var denne gang brug for penge til tilslutning til offentlig kloakering, samt en ny ovn i køkkenet; så huset mange år fremover kan opfylde tidens krav.

Alle de gamle protokoller kan ses på Egebjerg lokalhistoriske arkiv.

Malerierne i salen:
  - På sydsiden i salen hænger 2 malerier malet af Jens Peder Jespersen
  - 1 maleri malet af Kaj Overgård
  - På nordvæggen i salen hænger Øster Skerninges gamle byhorn (brandhorn).
  - Overdraget huset af sognets sidste brandfoged, Olav Johansen.
  - Over indgangsdøren i salen i øst, hænger en vægdekoration.
  - Et broderi fremstillet af en kreds af damer fra sognet. Abelone Nielsen, Ane Ovesen, Sofie Rasmussen og Sofie Pedersen, er de navne man kender til.    Årstal ?
  - Husets 30 års jubilæum i  1933

Alle billederne er af Jens Peder Jespersen

Maleri af Jens Peder JespersenMaleri af Jens Peder Jespersen StrandvejStrandvej af Jens Peder Jespersen Skipperhuset ca. 1937Skipperhuset ca. 1937 af Jens Peder Jespersen Ågård Strandvej 10Ågård Strandvej 10 af Jens Peder Jespersen

 

Billede af Kaj OvergårdBillede af Kaj Overgård Præstegård af Kaj OvergårdPræstegård af Kaj Overgård solsikker af Kaj Overgårdsolsikker af Kaj Overgård

 

 50 års jubilæum 193350 års jubilæum 1933  Abelone Nielsen, Ane Ovesen, Sofie Rasmussen og Sofie Pedersen

brandhorn Øster Skerninge gamle byhorn ( brandhorn ). Overdraget huset af sognets sidste brandfoged OLav Johansen

Kultegniner fra salen af Sigurd Jacobsen. Alle med motiver af Ballen havn

Sigurd Jacobsen 1 Sigurd Jacobsen 2 Sigurd Jacobsen 3 Sigurd Jacobsen 4 Sigurd Jacobsen 5

Læs om Uddrag af artikel fra Aarhus Stiftstidende søndag den 21 august 1977