Mindesten ved kirken

Mindesten ved_ster_Skerninge_kirke._2008foto: Henning Hammelsvang 2008Til minde om afslutningen på 2. verdenskrig er der ved indgangen til kirkegården i Øster Skerninge rejst en mindesten med inskriptionen (et digt af Gruntvig):

"Bladet som Herren det ville vendte sig tit når det gik Danemark ilde vendte sig blidt".

Stenen er rejst af sognets beboere og blev afsløret af pastor Jacobsen ved en højtidelighed den 26 september 1945 ( Kong Christian X fødselsdag ) .

stenen rejst 1945Rejsningen af mindestenen ved Øster Skerninge kirke i 1945. Stenen menes fundet ved stranden neden for Strandvej 98 i Ballen.

På billedet ses fra venstre menighedsrådsformand tømmermester Johan Mortensen,

Ejner Østbjerg, stenhugger Carl Østbjerg, Alfred Østbjerg alle fra Kirkeby,og Jens (efternavn er ukendt)

 

 

Artikel fra bogen Øster Skerninge sogn historie.